Ustrój - polityka - kultura

Jerzy Maroń, Robert Kołodziej (red.)
ISBN: 978-83-229-3283-4
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 34,00 PLN   

Pełen tytuł książki: Ustrój - polityka - kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochman-Staniszewskiej.

Tom dedykowany znakomitej badaczce dziejów polskiego parlamentaryzmu — Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej — zawiera podsumowanie Jej dotychczasowego dorobku oraz zbiór artykułów poruszających następujące zagadnienia: Historia historiografii, Z dziejów ustroju, W kręgu polityki i dyplomacji, Kultura i mentalność, Militaria. Artykuły będące wyrazem szacunku i uznania dla Jubilatki zostały przygotowane przez Jej przyjaciół, uczniów i współpracowników.

 • Tabula gratulatoria
 • Bibliografia prac Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej
 • KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Szkic do portretu uczonej, nakreślony z okazji jubileuszu prof. Stefanii Ochmann Staniszewskiej

Historia historiografii

 • KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, Badania nad historią nowożytną we wrocławskim ośrodku historycznym

Z dziejów ustroju

 • JERZY PIETRZAK, O elekcjach i koronacjach królów niemieckich i cesarzy rzymskich
 • WACŁAW URUSZCZAK, Sejm walny koronny w Krakowie i sejmik generalny w Kole w 1512 roku
 • JAROSŁAW STOLICKI, Spory wśród szlachty kijowskiej w czasie konfederacji gołąbskiej
 • ROBERT KOŁODZIEJ, Elekcje marszałków poselskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego (1676–1695)
 • JERZY MAROŃ, Kilka uwag o sejmie warszawskim 1688–1689 roku

W kręgu polityki i dyplomacji

 • ANNA FILIPCZAK-KOCUR, Nieznane wotum Jerzego Zbaraskiego z 1623 roku
 • MACIEJ MATWIJÓW, Marcin Michał Dębicki jako „furman wielki koronny”. Przyczynek do postawy moralnej posłów sejmowych w drugiej połowie XVII wieku
 • JULIAN RABA , Zagraniczne echa wydarzeń w Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku
 • KAZIMIERZ PRZYBOŚ, Informacyja potrzebna barzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym i dziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części ziemie węgierskiej, przeciwko pretensyjom cesarza Jmci, tudzież jako wiele Rzeczypospolitej należy na otrzymaniu tegoż kraju
 • HENRYK SZEMBORSKI, Sytuacja polityczna w Wielkopolsce od śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego do elekcji Jana Sobieskiego
 • BP JAN KOPIEC, Potwierdzenie poparcia Stolicy Apostolskiej dla Augusta II po Połtawie (1709)

Kultura i mentalność

 • EWA DUBAS-URWANOWICZ, Fundacje rodów litewsko-ruskich w XVI–XVII wieku. Intencje i cele fundacji
 • TOMASZ CIESIELSKI, Profilaktyka zdrowotna w Rzeczypospolitej czasów saskich w świetle literatury pamiętnikarskiej
 • BOGDAN ROK, Trzy staropolskie relacje o Austrii z 1768 roku
 • FILIP WOLAŃSKI, Sarmacka wizja czasu biblijnego w osiemnastowiecznych kazaniach franciszkańskich
 • MAŁGORZATA EWA KOWALCZYK, Zapiski Apolonii Heleny Massalskiej z czasów edukacji w Paryżu (1771–1779)

Militaria

 • MIROSŁAW NAGIELSKI, Stanisław Żółkiewski i jego pogląd na stan obronności Rzeczypospolitej przed sejmem walnym 1616 roku
 • SŁAWOMIR AUGUSIEWICZ, Garnizon Birż w latach 1659–1687 i jego komendant Karol Karlick von Nezetitz

Wykaz skrótów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter