Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy'ego

Jakub Tyszkiewicz
ISBN: 978-83-229-3232-2
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Monografia Jakuba Tyszkiewicza ― kolejny tom serii „Historia” ― stanowi omówienie kwestii dotyczących polityki władz amerykańskich wobec Polski w okresie prezydentury Johna F. Kennedy'ego. Opierając się zarówno na polskich, jak i amerykańskich materiałach źródłowych, między innymi na archiwaliach Departamentu Stanu, Autor przedstawia nie tylko zaangażowanie polityczne Waszyngtonu w sprawy Polski, na przykład podejście Stanów Zjednoczonych do kwestii granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale i współpracę na polu gospodarczym (pomoc amerykańska w ramach Rozdziału I PL 480) i kulturalnym oraz działania propagandowe. Niniejszy tom stanowi pierwsze tak całościowe ujęcie problematyki polityki USA wobec PRL w literaturze polskiej.

  • Wstęp

Rozdział I. Kontakty na płaszczyźnie politycznej

Rozdział II. Waszyngton wobec stosunków między Warszawą a Bonn oraz granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Rozdział III. Pomoc ekonomiczna dla Polski i stosunki handlowe

  1. Rokowania w sprawie sprzedaży nadwyżek produktów rolnych
  2. Wymiana handlowa

Rozdział IV. Działania administracji prezydenckiej wobec groźby cofnięcia KNU dla Polski

Rozdział V. Działania amerykańskie na innych płaszczyznach współpracy

  1. Wymiana naukowa i kulturalna
  2. Udział w Targach Poznańskich oraz inne działania związane z przemysłem i handlem
  3. Polityka informacyjna i porozumienie IMGA
  4. Działalność rozgłośni radiowych
  5. Pomoc humanitarna i programy współpracy

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter