Kształcenie Językowe 9 (19)

Kordian Bakuła (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 132
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Najnowszy tom z wrocławskiej serii „Kształcenie Językowe” zaczyna się artykułem Dr Składny spotyka panią Dulską. Wielka gramatyczna krucjata autorstwa Deborah Cameron z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wyprawa krzyżowa, której terenem działań była Wielka Brytania z 2. połowy lat 80. i 1. połowy lat 90. ubiegłego stulecia, podjęta została w obronie gramatyki i w ogóle pod hasłem "powrotu do podstaw". Podstawy te widziano w tradycyjnych wartościach, tradycyjnych metodach nauczania i tradycyjnej gramatyce. (Podobna batalia o gramatykę odbyła się również w Polsce w latach 90.) O przemianach w nauczaniu języka angielskiego jako ojczystego pisze Kordian Bakuła (UWr): pierwsze dziesięciolecie edukacji językowej w Anglii upłynęło na wzmożonych wysiłkach poprawienia stanu czytania, pisania, mówienia, słuchania, co razem nazywa się piśmiennością (literacy). Dalej Teresa Bruś (UWr) pisze o eseju, Agnieszka Kułacka (King's of College) o teorii aktów mowy, Michalina Biernacka (UŁ) analizuje e-maile pisane przez studentów do nauczycieli, Jolanta Lechowicz kreśli obraz polskich feministek.

Od redaktora

Część I

Deborah Cameron, Dr Składny i pani Dulska. Wielka krucjata gramatyczna

Kordian Bakuła, Nauczanie języka angielskiego jako ojczystego w Anglii. Część II: gramatyka, język, piśmienność

Część II

Teresa Bruś, Essay, essaying, essayism and the experience of reading

Agnieszka Kułacka, Wypowiedzenia performatywne i konstatywne. Teoria aktów mowy

Michalina Biernacka, (N)etykieta językowa w listach elektronicznych kierowanych do wykładowców

Ilona Lechowicz, Językowy profil feministki w notach autoprezentacyjnych

Indeks nazw osobowych

Indeks rzeczowy

Table of contents

Summaries

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter