O nauce i sztuce

Jan Mozrzymas (red.)
ISBN: 83-229-2519-0
Liczba stron: 394
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Tom zawiera referaty i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na Studium Generale w roku akademickim 2003/2004.

Rok akademicki 2003/2004 traktowany jest jako początek drugiego okresu działalności Studium Generale. Wspólnym celem pierwszego i drugiego cyklu była różnorodna, możliwie jak najbardziej interdyscyplinarna refleksja nad prawdą, poznaniem, pięknem i sztuką. Zmianom uległym orientacje tematyczne i metodologiczne. Nowe akcenty tematyczne polegają głównie na ukazaniu różnorodnych zastosowań teorii fraktali, samoorganizacji i chaosu deterministycznego w wybranych działach nauk przyrodniczych i humanistycznych. Nowym narzędziem metodologicznym jest dydaktycznie uproszczona teoria nieliniowych układów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jej metod jakościowych.

Zebrane w tomie materiały seminaryjne podzielone są na trzy części:

 1. Prawda, poznanie, piękno, sztuka
 2. Chaos, fraktale, ewolucja, antropologia, genetyka, morfogeneza
 3. Liczba i przestrzeń

Drugą część rozpoczyna wykład wygłoszony przez Profesora Romana Dudę podczas inauguracji roku akademickiego 2002/2003 na Uniwersytecie Wrocławskim – jest pięknym wprowadzeniem do teorii chaosu.

 • Prawda, poznanie, piękno, sztuka
 • Prawda i/a metoda
 • Piękno i poznanie
 • Sztuka i czas
 • Sztuka i forma
 • Filozofia tworzenia ładu przestrzennego
 • O podstawach poznawczych wobec dzieła muzycznego
 • Język – elastyczna stabilność
 • Harmonia sfer w projekcie Leopoldiny
 • Chaos, fraktale, ewolucja, antropologia, genetyka, morfogeneza
 • Matematyka a chaos
 • Chaos i fraktale w dynamice cząstki drgającej
 • Fraktale a ewolucja
 • Analiza fraktalna naczyń mózgu
 • Ewolucja materii kosmicznej a ewolucja prawd chemicznych
 • Antropologia – biologiczna nauka o człowieku
 • Tajemnice w genach zapisane
 • Morfogeneza biologiczna
 • Liczba i przestrzeń
 • Nieskończoność niezbędna i niemożliwa
 • Przestrzeń fizyczna w matematyce

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter