Czytanie, czytelnictwo, czytelnik

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISBN: 978-83-229-3142-4
Liczba stron: 444
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Tom zawiera opracowania podejmujące zagadnienia zawiązane z relacjami człowieka i słowa pisanego z różnych perspektyw i w różnym stopniu szczegółowości. Autorzy artykułów prezentują rozmaite orientacje badawcze, zjawiska czytelnicze opisują i oceniają z pozycji teoretycznych i empirycznych, przyglądają się faktom i procesom czytelniczym współczesnym i z przeszłości. Publikacja wpisuje się w cykl wydawniczy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Książka − dokument − informacja.

 • Od Redakcji

Teoria i metodologia. Warsztat naukowy badacza czytelnictwa

 • JANUSZ KOSTECKI, Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej
 • IRENA SOCHA, Czytelnik w polskiej myśli bibliologicznej
 • OLGA DAWIDOWICZ-CHYMKOWSKA, Czytelnik w oczach psychologów – kierunki współczesnych psychologicznych badań czytelnictwa (na podstawie anglojęzycznej literatury przedmiotu)
 • MIROSŁAWA RADOWSKA-LISAK, „Czytanie słuchem”. O specyfice odbioru tekstów z pogranicza literatury i oralności (na przykładzie prozy Adolfa Dygasińskiego)
 • RENATA ALEKSANDROWICZ, „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Studium przypadku jako przykład metody jakościowej w tworzeniu biografii lekturowych
 • ANNA DYMMEL, Źródła do dziejów czytelnictwa w Polsce w XIX wieku

Czytelnicy i ich kategorie

 • KATARZYNA WOLFF, Współczesny czytelnik – między mediatyzacją a indywidualizacją. Kilka refleksji o wspólnocie narracji lekturowych i ich głównych mechanizmach
 • EWA JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ, Lektury we fragmentach jako przykład czytania defensywnego
 • ANITA HAS-TOKARZ, O pożytkach płynących z głośnego czytania dzieciom w epoce mass mediów (doświadczenia amerykańskie i polskie)
 • ALEKSANDRA ERLANDSSON, Sztuka zainteresowania czytaniem – wybrane przykłady projektów czytelniczych w Szwecji
 • ZOFIA ZASACKA, Nastoletni czytelnicy – wspólnota symboliczna i społeczne dystanse
 • MAŁGORZATA CZERWIŃSKA, Od Braille’a do DAISY – o czytaniu i czytelnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku
 • BRONISŁAWA WOŹNICZKA-PARUZEL, Mieszkańcy świata ciszy jako czytelnicy (stereotypy a praktyki czytelnicze osób głuchych)

Spojrzenie w przeszłość

 • ANDRZEJ DROŻDŻ, Alfabetyzacja starożytnych Greków w świetle Dziejów Herodota z Halikarnasu
 • JOANNA PIETRZAK-THEBAULT, Petrarkizm, petrarkiści, petrarkistki – narodziny nowego czytelnika
 • TUIJA LAINE, Literacy and the reading of catechism in early modern Finland
 • MACIEJ JANIK, W krainie Klio pożytku pospolitego. Z problematyki czytelnictwa popularnej literatury historycznej okresu staropolskiego
 • KAMILA SZYMAŃSKA, Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Leszna w XVIII wieku w świetle zawartości inwentarzy pośmiertnych
 • ANNA GRUCA, Oświata ludu według galicyjskich czasopism katolickich pod koniec XIX wieku
 • AGNIESZKA PAJA, Czytelniczki (z) dwóch światów. O literackich portretach czytających kobiet w drugiej połowie XIX w. oraz ich znaczeniu dla kształtowania się świadomości odbiorczyń
 • JOLANTA DZIENIAKOWSKA, Czytelnictwo uczniów w zaleceniach decydentów oświaty i praktyce szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce
 • ANNA NOSEK, Wzory i antywzory postaw oraz zachowań czytelniczych młodego odbiorcy w świetle wybranych polskich poradników z okresu międzywojennego
 • MAŁGORZATA KORCZYŃSKA-DERKACZ, Badania czytelnictwa w Polsce w latach 1945 – 1950. Między potrzebami czytelniczymi a oczekiwaniami władzy
 • BOGUMIŁA STANIOW, Książka popularnonaukowa w wykazach ministerialnych dla szkół w latach 1945 – 1980. Próba charakterystyki zaleceń lekturowych

Świadectwa lektury

 • IZABELA WIENCEK, Wydarte, zamazane, zaszyte – cenzura w bibliotekach klasztornych (na przykładzie druków XVI–XVII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
 • MAŁGORZATA KOMZA, Książka jako atrybut w portrecie fotograficznym
 • RYSZARD WAKSMUND, Historia dzieciństwa – historia czytania w świetle prozy wspomnieniowej i pamiętnikarskiej (na wybranych przykładach)
 • BOŻENA KOREDCZUK, Biblioteki prywatne jako świadectwo kultury czytelniczej prawników w Królestwie Polskim w świetle zachowanych katalogów i dokumentów autobiograficznych
 • ANNA ZDANOWICZ, Lektury inteligencji w II Rzeczypospolitej na podstawie materiałów pamiętnikarskich (zarys)

Indeks osobowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter