O nas

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z największych uniwersyteckich domów wydawniczych w Polsce. Powstał w latach 60. XX wieku jako dział wydawniczy uczelni. W miarę rozwoju wzrastały edytorskie potrzeby Uniwersytetu związane z koniecznością publikacji pomocy dydaktycznych i prac naukowych, co powodowało ciągły rozwój działu wydawniczego, który w 1972 roku uzyskał status wydawnictwa uczelnianego. Od 1 kwietnia 1996 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego działa jako jednoosobowa spółka prawa handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach, w miarę otwierania oferty wydawniczej dla autorów także spoza Uniwersytetu Wrocławskiego, przybrało postać wydawnictwa ogólnopolskiego. WUWr jest instytucją działającą na rzecz nauki.

Profil wydawnictwa obejmuje publikacje naukowe i popularnonaukowe, materiały z konferencji naukowych i sympozjów, literaturę piękną opatrzoną naukowym komentarzem, podręczniki i skrypty. Rocznie ukazuje się 120-140 tytułów w kilkudziesięciu seriach wydawniczych. Autorzy wydawanych książek są pracownikami naukowymi uniwersytetów oraz innych instytucji naukowych.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter