Propozycje wydawnicze

 

 

1. Propozycje wydania książki należy przesyłać pod adresem sekretariat@wuwr.com.pl.

2. Wydawnictwo sporządza nieodpłatnie jedną kalkulację kosztów wydania na podstawie przesłanych materiałów (plik w formacie word). Prośba o przygotowanie kalkulacji powinna zawierać informacje o rodzaju oprawy (broszurowa, twarda), czy jest przewidziany indeks i streszczenie w języku obcym.

3. Wydawnictwo przesyła przygotowaną kalkulację kosztów (plik w formacie pdf) w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.  Kolejna kalkulacja według zmienionych parametrów może być przygotowana na prośbę autora / redaktora po uiszczeniu opłaty   50,00 zł + VAT na podstawie otrzymanej faktury.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter