Książki WUWr

Wydawnictwo jest jednym z głównych edytorów naukowych w kraju, a jego rangę wyznaczają książki z wielu dyscyplin naukowych oraz możliwie najwyższy poziom edytorski (publikowane książki i artykuły są recenzowane przez specjalistów z danej dyscypliny z innych ośrodków akademickich).

Wydawnictwo co drugi, trzeci dzień wydaje kolejny tytuł. Utrwalają one wysoką reputację prac ukazujących się od lat jako Acta Universitatis Wratislaviensis, dzielące się na 48 sprofilowanych serii z rozlicznych, głównie humanistycznych nauk. Ozdobą tych edycji jest ukazująca się od trzech lat prestiżowa Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego, wyróżniająca szczególnie ważne dzieła, z których uczelnia jest najbardziej dumna.

Do publikacji cieszących się od lat niesłabnącym powodzeniem zaliczają się przede wszystkim podręczniki do nauki języka łacińskiego z serii Prima via. Co cieszy, bo łacina już od blisko tysiąca lat jest językiem wysokim wspólnoty zwanej universitas.

Oprócz nich dużym powodzeniem cieszą się np. liczne publikacje slawistyczne, historyczno-literackie, prawnicze czy poświęcone komunikacji społecznej.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter